Pascoflair backdrop

Pascoflair

425 mg

Orolig, svårt att somna?

Prova idag

Pascoflair® 425 mg

Pascoflair® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel på extrakt från passionsblomma och kan ge lindring vid oro och insomningsbesvär.

Pascoflair® 425 mg

Den aktiva substansen i 1 dragerad tablett är 425 mg extrakt av passionsblomma, används vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Dosering: Max 3 tabletter per dygn.

Vid lindrig oro

Vi jäktar, en stor del av befolkningen har blivit experter på det. Detta leder till ökad oro för många något som påverkar vår förmåga att prestera optimalt och somna på kvällen.

2–3 tabletter jämnt fördelat över dagen.

Insomningsbesvär

Sömnproblem kan de flesta känna av, till exempel efter en dag på jobbet eller i skolan. Tankarna börjar ofta snurra precis innan vi ska sova.

1–2 tabletter en halvtimme
före sänggående.

Passionsblomman

Passionsblomma – vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär

Idag används passionsblomman som ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av lindrig oro och svårigheter med att somna. Passionsblomma är en klätterväxt som kan bli upp mot sex till åtta meter och den oerhört fina blomman har använts som örtmedicin i århundraden, både färska som torkade.

Känner du dig lätt orolig eller har insomningsbesvär kan du prova Pascoflair®
En tablett Pascoflair® innehåller motsvarande 2-3 gram torkad ört av passionsblomma

Om Pascoflair®

Pascoflair® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Vid lindrig oro: 2 – 3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen.

Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggående.

Maximala dosen per dygn är 3 tabletter.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Rekommenderas inte till barn under 12 år, respektive gravida och ammande. Kontakta läkare om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling. Läs bipacksedeln noga innan användning

Passionsblomman har en historisk och kulturell betydelse. De tio kronbladen och foderbladen har använts som örtmedicin i århundraden, både färska som torkade. Än idag används passionsblomman som ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av lindrig oro och svårigheter med att somna.

Innan du använder Pascoflair

Allergi

Om du är allergisk (överkänslig) mot passionsblomma eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se www.fass.se för mer information).

Barn och ungdomar

Pascoflair rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Andra läkemedel och Pascoflair

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad. Trots det rekommenderas inte samtidigt intag av syntetiska sömn- eller lugnande medel som t.ex. benzodiazepiner, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Pascoflair inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Pascoflair kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pascoflair innehåller glukos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Unimedic Pharma AB
© 2021 Unimedic Pharma AB | Design: a line Design | Källa: SPC 2019-12-16