Pascoflair backdrop

Pascoflair

425 mg

Orolig, svårt att somna?

Prova idag

Pascoflair® 425 mg

Pascoflair® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel på extrakt från passionsblomma och kan ge lindring vid oro och insomningsbesvär. Dubbel mängd verksam substans jämfört
med övriga alternativ på marknaden.

Pascoflair® 425 mg

Den aktiva substansen i 1 dragerad tablett är 425 mg extrakt av passionsblomma, används vid lindring av oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Dosering: Max 3 tabletter per dygn.

Vid lindrig oro

Ibland kan det vara svårt att släppa oron och hitta lugnet.

2–3 tabletter jämnt fördelat över dagen.

Insomningsbesvär

Sömnproblem kan de flesta känna av, till exempel efter en stressad dag på jobbet eller i skolan. Tankarna börjar ofta snurra precis innan vi ska sova.

1–2 tabletter en halvtimme
före sänggående.

Passionsblomman

Passionsblomma – vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär

Idag används passionsblomman som ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av lindrig oro och svårigheter med att somna. Passionsblomma är en klätterväxt som kan bli upp mot sex till åtta meter och den oerhört fina blomman har använts som örtmedicin i århundraden, både färska som torkade.

Känner du dig lätt orolig eller har insomningsbesvär kan du prova Pascoflair®
En tablett Pascoflair® innehåller motsvarande 2-3 gram torkad ört av passionsblomma

Varför Pascoflair® 425 mg

 • I särklass mest prisvärd

 • 425 mg/tablett –
  högst dos på marknaden

 • Vältolererat

 • Ej beroendeframkallande

Pascoflair 425 mg 30 tabletter
 • Ej avtrubbande

 • Traditionellt växtbaserat
  läkemedel

 • Laktos-, gluten-
  och gelatinfritt

Pascoflair® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär. Vid lindrig oro: 2 – 3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen. Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggående. Maximala dosen per dygn är 3 tabletter.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Rekommenderas inte till barn under 12 år, respektive gravida och ammande. Kontakta läkare om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling. Läs bipacksedeln noga innan användning

Placebokontrollerad

dubbelblind studie med 60 patienter

Ref: Movafegh et al. (2008) “Preoperative oral Passifl ora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebocontrolled study.” Anesth Analg 106 (6) S. 1728-1732.

Passionsblomman har en historisk och kulturell betydelse. De tio kronbladen och foderbladen har använts som örtmedicin i århundraden, både färska som torkade. Än idag används passionsblomman som ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av lindrig oro och svårigheter med att somna.

Använd inte

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot passionsblomma eller
  mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • Pascoflair® rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.
 • Samtidigt som intag av syntetiska sömn- eller lugnande medel som t.ex benzodiazepiner, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.
 • Graviditet, amning och fertilitet
 • Pascoflair® kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner.
  Om du känner dig påverkad, ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.

Unimedic har lång erfarenhet och expertis inom tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Idag är bolaget ett av det snabbast växande läkemedelsföretaget i norden. Läkemedelsverksamheten i Matfors startade i mitten av 1960-talet som ett distriktslaboratorium och var dåtidens extemporeapotek i Sundsvall tillika privatägt.

2014 etableras Unimedic Pharma AB och blir starten för vår satsning inom Specialty pharma tillika marknads- och säljbolag. Här marknadsförs bland annat egenutvecklade och inlicenserade läkemedel med fokus på akut- och sjukhusprodukter.

www.unimedic.se

Unimedic Pharma AB